Bedrijf met werknemers 2018-10-15T12:20:20+02:00

U bent bedrijf met werknemers

U bent bedrijfsleider of HRM en u wilt :

  • Uw werknemers binden en motiveren
  • De variabele bezoldiging van uw directie, kaderleden en werknemers optimaliseren

BlueTrees zorgt vernieuwende oplossingen op maat voor uw behoeften

De klassieke bonus die u aan uw medewerkers toekent wordt zeer zwaar belast en geeft aanleiding tot bijzonder hoge socialezekerheidsbijdragen.

BlueTrees stelde optieplannen op punt die het mogelijk maken de variabele bezoldiging van uw werknemers te optimaliseren. Het bedrijf beschikt daarvoor over een vernieuwende overeenkomst met de belastingadministratie (“fiscale ruling”), die zorgt voor de nodige juridische en fiscale zekerheid.

Klassieke geldbonus

Korte termijn optieplan

Lange termijn optieplan

Belasting

Tijdswaarde

RSZ werknemers

RSZ werkgevers

Netto

Liever dan een variabele bezoldiging uit te keren in de vorm van een klassieke geldbonus
biedt de werkgever aan zijn directie, kaderleden en werknemers opties aan.

Werknemers kunnen kiezen tussen

“Korte Termijn”-optieplan

  • GEEN RSZ voor werkgever/werknemer
  • Investeringsduur: minimum 8 u
  • Stijging van de netto bezoldiging met ongeveer 45% in vergelijking met de klassieke geldbonus

“Lange Termijn”-optieplan

  • GEEN RSZ voor werkgever/werknemer
  • Voordelige forfaitaire aanslagvoet
  • Investeringsduur: minimum 12 maanden
  • Stijging van de netto bezoldiging met ongeveer 90% in vergelijking met de klassieke geldbonus

Onze nieuwe oplossingen vereenvoudigen het implementeringsproces aanzienlijk: geen nieuwe bankrekening voor werknemers of werkgevers, geen uitsluiting van “US Persons”, geen administratieve formaliteiten, naleving van de GDPR-verordening, al dan niet tussenkomen van een bank om eventueel marktrisico te dekken.

Onze BlueOption-software biedt uzelf en uw werknemers de mogelijkheid om deze plannen eenvoudig te beheren vanop uw PC, tablet of smartphone.