Bedrijf met werknemers 2020-10-11T16:09:57+02:00

U bent bedrijf met werknemers

U bent een bedrijfsleider of HR-manager en u wilt uw medewerkers, leidinggevenden of managers motiveren en tegelijkertijd uw bedrijfskosten verlagen.
BlueTrees brengt u innovatieve oplossingen die zijn aangepast aan uw behoeften.

Het toekennen van een klassieke bonus aan uw werknemers is zeer zwaar belast en onderworpen aan zeer hoge sociale zekerheidsbijdragen.
BlueTrees heeft optieplannen opgesteld waarmee u de variabele beloning van uw medewerkers kunt optimaliseren. Daartoe heeft zij een innovatief akkoord van de fiscus (“tax ruling”) bekomen, die alle nodige juridische en fiscale zekerheid biedt.

Met BlueTrees is er een vereenvoudiging van de procedures, een verlaging van de bedrijfskosten en een verhoging van het nettobedrag voor de werknemer.

video
play-sharp-fill

Klassieke geldbonus

Korte termijn optieplan

Lange termijn optieplan

Belasting

Tijdswaarde

RSZ werknemers

RSZ werkgevers

Netto

Liever dan een variabele bezoldiging uit te keren in de vorm van een klassieke geldbonus
biedt de werkgever aan zijn directie, kaderleden en werknemers opties aan.

Werknemers kunnen kiezen tussen

“Korte Termijn”-optieplan

  • GEEN RSZ voor werkgever/werknemer
  • Investeringsduur: minimum 8 u
  • Stijging van de netto bezoldiging met ongeveer 45% in vergelijking met de klassieke geldbonus

“Lange Termijn”-optieplan

  • GEEN RSZ voor werkgever/werknemer
  • Voordelige forfaitaire aanslagvoet
  • Investeringsduur: minimum 12 maanden
  • Stijging van de netto bezoldiging met ongeveer 90% in vergelijking met de klassieke geldbonus

Onze nieuwe oplossingen vereenvoudigen het implementeringsproces aanzienlijk: geen nieuwe bankrekening voor werknemers of werkgevers, geen uitsluiting van “US Persons”, geen administratieve formaliteiten, naleving van de GDPR-verordening, al dan niet tussenkomen van een bank om eventueel marktrisico te dekken.

Onze BlueOption-software biedt uzelf en uw werknemers de mogelijkheid om deze plannen eenvoudig te beheren vanop uw PC, tablet of smartphone.