Bent u een erkende boekhouder of belastingadviseur ? 2018-05-24T07:59:58+02:00

Bent u een erkende boekhouder of belastingadviseur ?

BlueTrees biedt u een vernieuwende, volledig geïntegreerde oplossing aan.
Zo kan u de loonschema’s van uw bedrijfsklanten, bestuurders optimaliseren.

1. Uw bedrijfsklanten helpen om de variabele bezoldiging van hun directie, kaderleden en werknemers te optimaliseren

De BlueTrees-oplossing laat toe de werknemers van uw bedrijfsklanten te binden en te motiveren en hun variabele bezoldiging te optimaliseren.

Als een bedrijf klassieke bonussen uitkeert aan zijn werknemers, liggen de aanslagvoeten en de socialezekerheidsbijdragen bijzonder hoog.

BlueTrees stelde optieplannen op punt die het mogelijk maken de variabele bezoldiging te optimaliseren. Het bedrijf beschikt daarvoor over een vernieuwende overeenkomst met de belastingadministratie (“fiscale ruling”) die voor de nodige juridische en fiscale zekerheid zorgt.

Klassieke geldbonus

Korte termijn optieplan

Lange termijn optieplan

Belasting

Tijdswaarde

Werknemers bijdragen

Werkgevers bijdragen

 Netto

Liever dan een variabele bezoldiging uit te keren in de vorm van een klassieke geldbonus
biedt de werkgever aan zijn directie, kaderleden en werknemers opties aan.

Werknemers kunnen kiezen tussen

“Korte Termijn”-optieplan

  • GEEN RSZ voor werkgever/werknemer
  • Investeringsduur: minimum 8 u
  • Stijging van de netto bezoldiging met ongeveer 45% in vergelijking met de klassieke geldbonus

“Lange Termijn”-optieplan

  • GEEN RSZ voor werkgever/werknemer
  • Voordelige forfaitaire aanslagvoet
  • Investeringsduur: minimum 12 maanden
  • Stijging van de netto bezoldiging met ongeveer 90% in vergelijking met de klassieke geldbonus

Onze nieuwe oplossingen vereenvoudigen het implementeringsproces: geen nieuwe bankrekening voor werknemers of werkgevers, geen uitsluiting van “US Persons”, geen wettelijke of administratieve formaliteiten, naleving van de GDPR-verordening, al dan niet tussenkomen van een bank om eventueel marktrisico te dekken.

Onze BlueOption-software maakt het voor uzelf en uw werknemers mogelijk om deze plannen eenvoudig te beheren vanop uw smartphone, tablet of PC.

2. Help de bestuurders onder uw klanten om hun variabele bezoldiging te optimaliseren

Een optieplan voor bestuurders maakt het mogelijk de fiscaliteit van uw bedrijfsleidersinkomen.

BlueTrees heeft optieplannen uitgewerkt die het mogelijk maken uw variabele bezoldiging te optimaliseren. Het bedrijf beschikt daarvoor over een vernieuwende overeenkomst met de belastingadministratie (“fiscale ruling”) die voor de nodige juridische en fiscale zekerheid zorgt.

Loon

Optieplan

Belasting

Tijdswaarde

Netto

Dit verloopt als volgt: naast loon of dividenden keert de vennootschap aan haar zaakvoerder (of aan haar bestuurders) opties uit. Die opties hebben een looptijd van 10 jaar.

De begunstigde mag de opties gedurende een blokkeringsperiode van één jaar niet verkopen.

Daarna kan de zaakvoerder of bestuurder zijn opties 9 jaar lang op alle werkdagen met een winst, bij constante beurs, van ongeveer 20% in vergelijking met een cashvergoeding verkopen.

Onze BlueOption-software maakt het voor uzelf en uw werknemers mogelijk om deze plannen eenvoudig te beheren vanop uw smartphone, tablet of PC.