Bent u een erkende boekhouder of belastingadviseur ? 2020-10-21T08:36:22+02:00

Bent u een erkende boekhouder of belastingadviseur ?

1. Uw bedrijfsklanten helpen om de variabele bezoldiging van hun directie, kaderleden en werknemers te optimaliseren

De BlueTrees-oplossing laat toe de werknemers van uw bedrijfsklanten te binden en te motiveren en hun variabele bezoldiging te optimaliseren.

Als een bedrijf klassieke bonussen uitkeert aan zijn werknemers, liggen de aanslagvoeten en de socialezekerheidsbijdragen bijzonder hoog.

BlueTrees stelde optieplannen op punt die het mogelijk maken de variabele bezoldiging te optimaliseren. Het bedrijf beschikt daarvoor over een vernieuwende overeenkomst met de belastingadministratie (“fiscale ruling”) die voor de nodige juridische en fiscale zekerheid zorgt.

Klassieke geldbonus

Korte termijn optieplan

Lange termijn optieplan

Belasting

Tijdswaarde

Werknemers bijdragen

Werkgevers bijdragen

 Netto

Liever dan een variabele bezoldiging uit te keren in de vorm van een klassieke geldbonus
biedt de werkgever aan zijn directie, kaderleden en werknemers opties aan.

Werknemers kunnen kiezen tussen

“Korte Termijn”-optieplan

  • GEEN RSZ voor werkgever/werknemer
  • Investeringsduur: minimum 8 u
  • Stijging van de netto bezoldiging met ongeveer 45% in vergelijking met de klassieke geldbonus

“Lange Termijn”-optieplan

  • GEEN RSZ voor werkgever/werknemer
  • Voordelige forfaitaire aanslagvoet
  • Investeringsduur: minimum 12 maanden
  • Stijging van de netto bezoldiging met ongeveer 90% in vergelijking met de klassieke geldbonus

Onze nieuwe oplossingen vereenvoudigen het implementeringsproces: geen nieuwe bankrekening voor werknemers of werkgevers, geen uitsluiting van “US Persons”, geen wettelijke of administratieve formaliteiten, naleving van de GDPR-verordening, al dan niet tussenkomen van een bank om eventueel marktrisico te dekken.

Onze BlueOption-software maakt het voor uzelf en uw werknemers mogelijk om deze plannen eenvoudig te beheren vanop uw smartphone, tablet of PC.

2. Help de bestuurders onder uw klanten om hun variabele bezoldiging te optimaliseren

Een optieplan voor bestuurders maakt het mogelijk de fiscaliteit van uw bedrijfsleidersinkomen.

BlueTrees heeft optieplannen uitgewerkt die het mogelijk maken uw variabele bezoldiging te optimaliseren. Het bedrijf beschikt daarvoor over een vernieuwende overeenkomst met de belastingadministratie (“fiscale ruling”) die voor de nodige juridische en fiscale zekerheid zorgt.

Loon

Optieplan

Belasting

Tijdswaarde

Netto

Dit verloopt als volgt: naast loon of dividenden keert de vennootschap aan haar zaakvoerder (of aan haar bestuurders) opties uit. Die opties hebben een looptijd van 10 jaar.

De begunstigde mag de opties gedurende een blokkeringsperiode van één jaar niet verkopen.

Daarna kan de zaakvoerder of bestuurder zijn opties 9 jaar lang op alle werkdagen met een winst, bij constante beurs, van ongeveer 20% in vergelijking met een cashvergoeding verkopen.

Onze BlueOption-software maakt het voor uzelf en uw werknemers mogelijk om deze plannen eenvoudig te beheren vanop uw smartphone, tablet of PC.

3. Help uw klanten, niet-beursgenoteerde KMO’s bij het opzetten van een aandelenoptieplan

Aandelenoptieplannen stellen in staat om werknemers te fideliseren en te motiveren, de aandeelhoudersbasis te stabiliseren en een sterk gevoel van verbondenheid met het bedrijf te ontwikkelen.

Het aandelenoptieplan is aantrekkelijk vanuit fiscaal en parafiscaal oogpunt en is de beste oplossing in België om de werknemers op middellange en lange termijn een participatieve beloning aan te bieden.
Het is een hefboom om de groei en transformatie van bedrijven te bevorderen door hun economische en HR-prestaties te verbeteren.
Landen als Frankrijk en de Verenigde Staten maken regelmatig gebruik van deze beproefde oplossing.

BlueTrees biedt een unieke oplossing die al deze zaken aanpakt voor een zeer aantrekkelijke prijs.
We behandelen de juridische aspecten, zowel het vennootschapsrecht als de fiscaliteit, de aspecten van de communicatie aan de begunstigden en de operationele opvolging via een software van de laatste generatie, BlueOption.
Onze IT-tool is flexibel en kan zich aanpassen aan elk type plan, is gebruiksvriendelijk en biedt een hoog niveau van veiligheid.