Aandelenoptieplan

Delen in de toekomstige waarde van het bedrijf

Discretionaire toekenning aan een bepaald aantal werknemers of zelfstandigen, inclusief beheersvennootschappen

Een optie = het recht om, ter gelegenheid van een kapitaalverhoging van de onderneming, een aandeel te kopen of erop in te schrijven tegen een bepaalde prijs voor een bepaalde bepaalde periode

Het voordeel in natura voor de begunstigde werknemer is:

  • 9% van de aandelenprijs voor 1 optie met een looptijd van 5 jaar
  • voor elk bijkomend jaar stijgt de VAA met 0,5%.
  • optie met een maximale looptijd van 10 jaar (maximale VAA van 11,5%)
  • Weinig wettelijke beperkingen
  • Voordelig belasting- en parafiscaal regime
  • Forfaitaire VAA en belasting
  • Geen vermogenswinstbelasting bij doorverkoop
  • Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen
  • Optieperiode: maximaal 10 jaar